dr Zbigniew Landowski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Waldemar Paruch - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – dr hab. Mirosław Sadowski – Uniwersytet Wrocławski,
4. recenzent – dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
5. recenzent – prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski,
7. członek komisji – prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 23.07.2013 r.
2. Powołanie Komisji: 08.10.2013 r.
3. Uchwała Komisji: 13.12.2013 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 20.12.2013 r.

 

Postępowanie zakończone