dr Waldemar Bulira


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
2. sekretarz komisji – dr hab. Jakub Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Roman Bäcker – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4. recenzent – prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – Uniwersytet Warszawski;
5. recenzent – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Sylwester Wróbel – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 24.08.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 02.10.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 21.12.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 18.01.2019 r.

Postępowanie zakończone