dr Urszula Doliwa


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – dr hab. Teresa Sasińska-Klas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
5. recenzent – dr hab. Grażyna Stachyra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Harmonogram


1. Wszczęcie: 27.06.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 06.09.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 18.11.2016 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 20.12.2016 r.

Postępowanie zakończone