dr Tomasz Skica

HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 13.11.2020 r.
2. Powołanie Komisji: 18.02.2021 r.
3. Uchwała Komisji: 15.06.2021 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu: 15.07.2021 r.


 KOMISJA HABILITACYJNA


1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
2. Recenzent: dr hab. Wojciech Dziemianowicz prof. UW – Uniwersytet Warszawski;
3. Recenzent: dr hab. Krzysztof Kluza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
4. Recenzent: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku;
5. Recenzent: prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
6. Członek komisji: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
7. Sekretarz komisji: dr hab. Katarzyna Wójtowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.