dr Tomasz Browarek


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk Uniwersytet Warszawski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Krzywicka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus – Uniwersytet Opolski
4. recenzent – dr hab. Barbara Rogowska – Uniwersytet Wrocławski
5. recenzent - dr hab. Jerzy Garbiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Daniel Przastek – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 18.01.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.03.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 01.07.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.07.2019 r.

 

Postępowanie zakończone