dr Tomasz Białowąs

 HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 25.03.2019 r.
2. Powołanie Komisji:10.10.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 08.11.2019 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu: 19.12.2019 r.


 KOMISJA HABILITACYJNA


 1. Przewodniczący komisji: prof. Krzysztof Jajuga- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2. Sekretarz komisji - dr hab. Piotr Witkowski- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Recenzent - prof. Tomasz Rynarzewski- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4. Recenzent - prof. Bohdan Jeliński - Uniwersytet Gdański

5. Recenzent –dr hab. Mariusz Radło–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6. Członek komisji - dr hab. Edward Molendowski– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

7. Członek komisji - prof. Wacława Starzyńska- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie