dr Sylwia Górzna

Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Marcin Wichmanowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. Mirosław Sadowski – Uniwersytet Wrocławski
4. recenzent – dr hab. Jarosław Macała – Uniwersytet Zielonogórski
5. recenzent – prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Barbara Rogowska – Uniwersytet Wrocławski
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 15.01.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.03.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 07.06.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.07.2019 r.

 

Postępowanie zakończone