dr Sławomir Soczyński


Komisja habilitacyjna


Przewodnicząca: prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk – Uniwersytet Warszawski
Sekretarz komisji: dr hab. Marta Wójcicka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski
dr hab. Małgorzata Łosiewicz – Uniwersytet Gdański
dr hab. Rafał Leśniczak – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Członek komisji: dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


Wszczęcie: 15.12.2021
Powołanie Komisji: 28.02.2022
Uchwała Komisji: 20.06.2022
Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 21.06.2022


Postępowanie zakończone.


Załączniki