dr Robert Zajkowski


 

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 05.09.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 09.10.2018 r.
3. Uchwała Komisji:12.02.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 21.03.2019 r.


 KOMISJA HABILITACYJNA 


 

1. Przewodniczący komisji: prof. Marek Ratajczak- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent - prof. Łukasz Sułkowski- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. Recenzent - prof. Piotr Dominiak - Politechnika Gdańska
5. Recenzent –dr hab. Piotr Karpuś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. Członek komisji - dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
7. Członek komisji - prof. Maciej Bałtowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie