dr Rafał Leśniczak


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Krystyna Leszczyńska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie
3. recenzent – dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. recenzent – ks. dr hab. Michał Drożdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
5. recenzent – prof. dr hab. Ewa Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Krzysztof Stępniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 08.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 08.10.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

 

Postępowanie w toku