dr Piotr Witkowski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Dariusz Kondrakiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – dr hab. Piotr Wawrzyk – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
5. recenzent – prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Harmonogram


1. Wszczęcie: 29.08.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 04.10.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 21.03.2017 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 07.04.2017 r.

Postępowanie zakończone