dr Piotr Tosiek


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Uniwersytet Warszawski,
7. członek komisji – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Harmonogram:


1. Wszczęcie: 23.05.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 06.09.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 09.02.2017 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 10.03.2017 r.

Postępowanie zakończone