dr Piotr Kozarzewski

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 16.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji:10.09.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 19.02.2020 r.
4. Uchwała Naukowej Rady Instytutu30.04.2020 r.


 

 KOMISJA HABILITACYJNA


1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. Sekretarz komisji - dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Recenzent – dr hab. Ryszard Bugaj, prof. INE–Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

4. Recenzent –prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. Recenzent –prof. dr hab. Maciej Miszewski–Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

6. Członek komisji - dr hab. Katarzyna Szarzec–Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

7. Członek komisji - prof. dr hab. Marian Żukowski–Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II w Lublinie