Dr Paweł Zieliński

24 listopada 2016 r.  Dr Paweł Zielińskizłożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia

12 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Zielińskiego wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

18 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Zielińskiego oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Zielińskiego

2 lutego 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  • Przewodniczący  Komisji – prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Sekretarz Komisji – dr hab. Beata Konopska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Recenzent – dr hab. Joanna Rotnicka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Recenzent – dr hab. Maciej Dłużewski, Uniwersytet Warszawski
  • Recenzent – prof. dr hab. Józef Superson, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Członek Komisji – dr hab. Lidiya Dubis, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Członek Komisji – prof. dr hab. Bogusław Kaszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

24 maja 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr. Pawłowi Zielińskiemu

Załączniki