dr Paweł Pasierbiak

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 12.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji:11.06.2019 r.
3. Uchwała Komisji:06.12.2019 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu27.02.2020 r.


  KOMISJA HABILITACYJNA


1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Sekretarz komisji - dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent - prof. Janina Witkowska- Uniwersytet Łódzki
4. Recenzent –dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5. Recenzent –prof. Bogusława Drelich-Skulska–Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
6. Członek komisji - prof. Urszula Żuławska–Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
7. Członek komisji - prof. Ewa Oziewicz- Uniwersytet Gdański