dr Oksana Voytyuk


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Larysa Leszczenko – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Sakson – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. recenzent – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Elżbieta Kużelewska – Uniwersytet w Białymstoku;
7. członek komisji – prof. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 06.07.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 02.10.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 15.01.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.02.2019 r.

Postępowanie zakończone