dr Monika Kowalska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Podolak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Rafał Glajcar – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
4. recenzent – dr hab. Tomasz Słomka – Uniwersytet Warszawski;
5. recenzent – prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Elżbieta Kużelewska – Uniwersytet w Białymstoku;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 26.06.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 04.09.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 05.11.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 16.11.2018 r.

Postępowanie zakończone