dr Michał Łuszczuk

 


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Ryszard Czarny – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
4. recenzent – dr hab. Justyna Zając – Uniwersytet Warszawski,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
7. członek komisji – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.12.2015 r.
2. Powołanie Komisji: 29.01.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 11.07.2016 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.07.2016 r.

 

Postępowanie zakończone