Dr Michał Kwiatkowski

Harmonogram postępowania:

Wszczęcie postępowania  25.04.2019 r.
Powołanie Komisji            3.-09.2019 r.
Uchwała Komisji             
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki