dr Mariusz Sienkiewicz


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – dr hab. Bogusław Pytlik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4. recenzent – dr hab. Jarosław Nocoń – Uniwersytet Gdański
5. recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Małgorzata Myśliwiec – Uniwersytet Śląski w Katowicach
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 15.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.11.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 22.01.2020 r.
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 24.01.2020 r.

 

Postępowanie zakończone