dr Mariusz Kicia

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 26.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji:15.10.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 29.05.2020 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu:09.07.2020 r.


 

 KOMISJA HABILITACYJNA


 

 

1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2. Sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Recenzent – prof. dr hab. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki

4. Recenzent – dr hab. Piotr Zielonka  - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. Recenzent – dr hab. Sebastian Majewski – Uniwersytet Szczeciński

6. Członek komisji - dr hab. Ewa Dziwok – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7. Członek komisji - dr hab. Piotr Karpuś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie