dr Maria Rółkowska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tomasz Mielczarek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2. sekretarz komisji – dr hab. Bogdan Borowik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Robert Cieślak – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Uniwersytet Opolski;
5. recenzent – dr hab. Danuta Kępa-Figura - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Anna Czajka-Cunico – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 14.09.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 06.11.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 15.01.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.02.2019 r.

 

Postępowanie zakończone