dr Marek Palczewski


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Sekretarz komisji – dr hab. Bogdan Borowik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. Grażyna Habrajska – Uniwersytet Łódzki
4. recenzent – prof. dr hab. Aleksander Woźny – Uniwersytet Wrocławski
5. recenzent - dr hab. Ewa Nowak-Teter - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Krzysztof Kaszewski – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 12.02.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 02.04.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 01.07.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.07.2019 r.

Postępowanie zakończone