dr Marek Migalski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Godlewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4. recenzent – dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. recenzent – prof. dr hab. Jan Holzer - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 04.08.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 13.01.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 24.03.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 17.04.2015 r.

Postępowanie zakończone