dr Marcin Wichmanowski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Aneta Dawidowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Jan Sielezin – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – prof. dr hab. Aleksander Łuczak – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
5. recenzent – prof. dr hab. Krystyna Trembicka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Stanisław Stępka – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 18.12.2017 r.
2. Powołanie Komisji: 06.02.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 06.04.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 20.04.2018 r.

Postępowanie zakończone