dr Małgorzata Podolak


 Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent - dr hab. Izabela Malinowska – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent - dr hab. Sylwester Wróbel – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
5. recenzent – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski,
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

 


 Harmonogram


 

1. Wszczęcie: 11.09.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 04.11.2014 r.
3. Uchwała Komisji: 12.01.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.01.2015 r.

 

Postępowanie zakończone