dr Małgorzata Niewiadomska-Cudak


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Robert Wiszniowski – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
5. recenzent – dr hab. Wojciech Sokół - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 02.06.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 02.09.2014 r.
3. Uchwała Komisji: 17.11.2014 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 28.11.2014 r.