dr Małgorzata Łosiewicz


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Beata Ociepka – Uniwersytet Wrocławski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Krystyna Leszczyńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Michał Głowacki – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – dr hab. Magdalena Szpunar – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
5. recenzent – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Mirosław Lakomy – Akademia Ignatianum w Krakowie;
7. członek komisji – dr hab. Jakub Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 12.09.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 06.11.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 30.01.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.02.2019 r.

 

Postępowanie zakończone