dr Małgorzata Adamik-Szysiak


Komisja habilitacyjna1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2. sekretarz komisji – dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – dr hab. Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski;
5. recenzent – dr hab. Ewa Nowak-Teter - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Ewa Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram1. Wszczęcie: 01.10.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 08.01.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 08.03.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.03.2019 r.

 

Postępowanie zakończone