dr Magdalena Hodalska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
2. sekretarz komisji – dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Robert Cieślak – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – prof. dr hab. Marek Jeziński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
5. recenzent – dr hab. Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Igor Borkowski – Uniwersytet Wrocławski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.05.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 04.09.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 09.01.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 18.01.2019 r.

 

Postępowanie zakończone