dr Lidia Pokrzycka


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Marek Jabłonowski – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski,
5. recenzent – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
7. członek komisji – prof. dr hab. Ewa Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 19.03.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 03.06.2014 r.
3. Uchwała Komisji: 13.10.2014 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 24.10.2014 r.

 

Postępowanie zakończone