dr Krzysztof Księżopolski


 Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – Uniwersytet Jagielloński;
4. recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. recenzent – dr hab. Hanna Dumała - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Robert Łoś – Uniwersytet Łódzki;
7. członek komisji – prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


 Harmonogram


1. Wszczęcie: 01.07.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 03.02.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 08.06.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 26.06.2015 r.

Postępowanie zakończone