dr Krzysztof Fedorowicz


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki;
2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Bodio –Uniwersytet Warszawski;
5. recenzent – dr hab. Wojciech Sokół - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Piotr Załęski – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 09.05.2017 r.
2. Powołanie Komisji: 05.09.2017 r. 
3. Uchwała Komisji: 09.03.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.03.2018 r.

Postępowanie zakończone