dr Krystyna Leszczyńska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Ewa Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
4. recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – Uniwersytet Warszawski,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Żmigrodzki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 11.09.2015 r.
2. Powołanie Komisji: 06.10.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 02.12.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 18.12.2015 r.

Postępowanie zakończone

 

1.18.12.2015 r.