dr Konrad Pawłowski


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Robert Wiszniowski - Uniwersytet Wrocławski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Podolak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. Przemysław Żukiewicz – Uniwersytet Wrocławski
4. recenzent – dr hab. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. recenzent - dr hab. Dariusz Kondrakiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
6. członek komisji – prof. dr hab. Jacek Wojnicki – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 24.01.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.03.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 27.05.2019
4. Uchwała Rady Wydziału: 14.06.2019

 

Postępowanie zakończone