dr Katarzyna Wójtowicz

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 29.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji:10.10.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 21.01.2020 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu27.02.2020 r.


 

 KOMISJA HABILITACYJNA


 

1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Uniwersytet Gdański

2. Sekretarz komisji - dr hab. Robert Zajkowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Recenzent - prof. dr hab. Leszek Patrzałek–Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4. Recenzent –prof. dr hab. Teresa Lubińska–Uniwersytet Szczeciński

5. Recenzent –prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz–Uniwersytet w Białymstoku

6. Członek komisji - dr hab. Sławomira Kańduła–Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

7. Członek komisji - prof. dr hab. Andrzej Miszczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie