dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk Uniwersytet Warszawski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Monika Kowalska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. Beata Przybylska-Maszner – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. recenzent – dr hab. Marek Rewizorski – Uniwersytet Gdański
5. recenzent - dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Wiesław lizak – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 27.03.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 04.06.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 06.09.2019
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.09.2019

Postępowanie zakończone