dr Katarzyna Radzik-Maruszak


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Monika Kowalska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie  
3. recenzent – prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. recenzent – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – prof. dr hab. Marek Barański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 11.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 08.10.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 29.11.2019 r.
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 13.12.2019 r.

 

Postępowanie zakończone