dr Katarzyna Marzęda-Młynarska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Hanna Dumała - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
4. recenzent – dr hab. Maciej Walkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Jacek Czaputowicz – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 14.11.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 13.01.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 25.04.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 17.04.2015 r.

Postępowanie zakończone