dr Katarzyna Kuć-Czajkowska


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Piasecki – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – Uniwersytet Wrocławski
4. recenzent – prof. dr hab. Kazimiera Wódz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
5. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Miszczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 26.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 03.12.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: 

 

Postępowanie w toku