dr Katarzyna Kopecka-Piech


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
2. sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Magdalena Szpunar – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
4. recenzent – dr hab. Tomasz Gackowski – Uniwersytet Warszawski;
5. recenzent – dr hab. Jakub Nowak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Urszula Doliwa – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 20.02.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 02.04.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 06.06.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 14.06.2019 r.

Postępowanie zakończone