dr Karina Stasiuk-Krajewska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Jakub Nowak– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – prof. dr hab. Jerzy Olędzki- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
4. recenzent – prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
5. recenzent – dr hab. Jan Pleszczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Urszula Doliwa – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.03.2019 r.
2. Powołanie Komisji:.04.06.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 06.09.2019
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.09.2019

Postępowanie zakończone