dr Jolanta Kępa-Mętrak


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
2. sekretarz komisji – dr hab. Krystyna Leszczyńska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – dr hab. Dorota Piontek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. recenzent – dr hab. Ryszard kowalczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. recenzent – dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Marek Chyliński – Uniwersytet Opolski
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman


Harmonogram


1. Wszczęcie: 27.12.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 02.04.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 03.07.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.07.2019 r.

 

Postępowanie zakończone