dr Joanna Sanecka-Tyczyńska


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki
2. Sekretarz komisji – dr hab. Irma Słomczyńska– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Uniwersytet Szczeciński
5. recenzent - prof. dr hab. Czesław Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Józef Tymanowski – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 18.01.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.03.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 08.05.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 17.05.2019 r.

Postępowanie zakończone