dr Jakub Nowak


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marek Jabłonowski – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Robert Cieślak – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
5. recenzent – dr hab. Jan Pleszczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Mirosław Pęczak – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 16.04.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 08.05.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 09.07.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 13.07.2018 r.

Postępowanie zakończone