dr Jacek Reginia-Zacharski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Ireneusz Topolski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – dr hab. Andrzej Gałganek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Hubert Królikowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
7. członek komisji – prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 30.10.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 13.01.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 24.03.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 17.04.2015 r.

Postępowanie zakończone