dr Izabela Oleksiewicz


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
4. recenzent – prof. dr hab. Stanisław Koziej – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Józef Tymanowski – Uniwersytet Warszawski,
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 23.10.2013 r.
2. Powołanie Komisji: 03.12.2013 r.
3. Uchwała Komisji: 24.03.2014 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 28.03.2014

 

Postępowanie zakończone