Dr Ireneusz Kowalewski

Harmonogram postępowania:

Wszczęcie postępowania  18.04.2019 r.
Powołanie Komisji            3.-09.2019 r.
Uchwała Komisji              
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki