dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS

16.01.2020 r. dr hab. Roman Paduch prof. UMCS złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne