dr Grzegorz Ptaszek


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2. Sekretarz komisji – dr hab. Magdalena Piechota – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – dr hab. Dorota Siemieniecka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. recenzent – dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Jan Kania – Politechnika Koszalińska
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 20.02.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 02.04.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 15.06.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.07.2019 r.

Postępowanie zakończone